Lužické vinařství

 

Granowské vinařství/ Gubener Weinbau

Granow


 

Historie vinařství

Ve 12. a 13. století začali do této oblasti osídlené Slovany přicházet řemeslníci a zemědělci z Porýní a Francké říše, kteří s sebou přinesli první sazenice vinné révy. Dochovala se zpráva z roku 1280, že markrabě Heinrich der Erlauchte dovolil občanům Gubinu přeměnit pastviny u města na chmelnice a vinohrady.

Pěstování vína na Gubinsku si zachovalo značnou důležitost po dobu 600 let, od 13. do 19. století. Teplé podnebí, lehce se oteplující půda, pod níž se nachází vrstvy jílu zadržující vodu umožňovaly úspěšně pěstovat víno i v těchto místech, značně severně vzdálené od tradičních vinařských oblastí. Gubinská vína byla jen málo kyselá, lehká a jemná, až do 18. století velmi oblíbená.
Již ve 14. století se Gubin stal významným vinařským střediskem, rozvíjel se v největší pěstitelskou oblast Dolní Lužice. Gubinská vína se převážela na loďkách po řece Nise a Odře do Štětína a odtud po moři dále. Oblíbena byla i na evropských knížecích dvorech. Například roku 1474 převezli štětínští námořníci 27.483 litrů vína do Gdaňska. Víno přineslo občanům Gubinu a rolníkům z okolí blahobyt, stalo se hlavním zdrojem obživy.
Roku 1557 bylo vyrobeno 523.000 litrů vína, z toho 294.000 litrů červeného. V 18. století bylo obhospodařováno 1000 ha vinic, které v průměru dodávaly téměř 540.000 litrů vína ročně.

Od poloviny 18. stolení začalo pěstování vína ztrácet význam. První velké škody přinesly tuhé zimy v letech 1739 a 1740. Úpadek vinařství následně způsobila souhra dalších nepříznivých okolností. Rozšířilo se pěstování obilí a brambor. Pivo bylo levnější než víno a našlo více přívrženců. Zvětšovaly se plochy chmelnic. Lidé se přiklonili k silnějším a výraznějším vínům, o lehká vína z Dolní Lužice přestal být zájem. Do módy přišly nové nápoje: káva, čaj, kakao. Roku 1834 po zrušení celních omezení v rámci Německa byla po železnici dovážena první sladká vína z jižních zemí.

Ještě roku 1790 činila rozloha vinic na Gubinsku 195 ha. Pak přišly další těžké zimy v letech 1802 a 1803, později byly vinice napadeny mšicí révokazem. Od počátku 50. let 19. století se prodávalo víno jako čerstvé hrozny, jen malé množství hroznů se lisovalo. Po roce 1880 se zachoval jen zlomek rozlohy vinic. Vinná réva byla nahrazována ovocnými stromy, na gubinských kopcích jich rostlo okolo 100.000. Ve 20. století pěstování vína na Gubinsku zcela zaniklo.


Současnost

V roce 2003 byl založen spolek Gubener Weinbau/ Gubinské vinařství, který si stanovil cíl obnovit pěstování vína na Gubinsku. Spolek vychází z toho, že víno není pouhým alkoholickým nápojem, ale především kulturním bohatstvím. V roce 2004 byly vysazeny první sazenice vinné révy.
Předsedou spolku je p. Helmut Moelle, Am Weinberg 10, 035693 4561, helmutmoelle@freenet.de, kontakt@weinbau-guben.de

Víno nyní pěstují na jedné trati s názvem Am langen Rücken/ Na dlouhých stráních. Je to mírný jižní svah, který se nachází na okraji vsi Granowa, v nízké pahorkatině severozápadně od Gubina. Rozloha vinice je přibližně 1,6 ha, pěstují okolo 4500 keřů vinné révy, 7 odrůd bílého vína, 4 odrůdy červeného vína.
Kromě toho bylo na jižním konci vinice vysazeno asi 30 odrůd vína ze účelem vyzkoušení v místních podmínkách.
Víno se nyní vyrábí v nedalekých Wjelikých Drjejcích/ Groß Drewitz, spolek pánuje výstavbu vinných sklepů pro zpracování hroznů přímo v Granowě.
Spolek nabízí i ochutnávku vína a prohlídku vinice. Dále poradenství a kurzy pro zájemce o pěstování vína, možnost vyzkoušet si práci na vinici během roku, prodej sazenic vinné révy a další.

 

Pěstované odrůdy

bílá vína:
Riesling/ Ryzlink rýnský
Goldriesling/ Ryzlink buketový
Gewürztraminer/ Tramín červený (také Tramín kořeněný)
Weißburgunder/ Rulandské bílé
Grauburgunder/ Rulandské šedé
Phoenix
Johanniter

červená vína:
Spätburgunder/ Rulandské modré
Regent
Acolon
Dornfelder

 

Prodej vína

Helmut Moelle, Am Weinberg 10, Granow, 035693 4561, helmutmoelle@freenet.de
Hans Höhne, Lindenallee 6, Granow
Hotel Lutzke Heuhotel v Łužyci/ Lauschütz, sousední vsi severně od Granowa

 

Pravidelné akce

Vinobraní se koná každoročně na konci září nebo v říjnu. V nabídce je burčák a cibulový koláč se špekem, smetanou a vejci. Probíhají i prohlídky vinohradu.
Další informace na:
http://www.weinbau-guben.de/Termine/termine.shtml

 

Nabídka pro návštěvníky

do počtu 5 osob více jak 6 osob

prohlídka vinice s výkladem o dějinách vinařství v této oblasti, o pěstování vína v místních podmínkách a jeho zpracování (v němčině)

10,00 € 2,00 €/ osoba

košt pěti druhů vín

35,00 € 7,00 €/ osoba
košt sedmi druhů vín 45,00 € 9,00 €/ osoba
košt pěti druhů vín s malým občerstvením v hotelu Lutzke Heuhotel v Łužyci/ Lauschütz (sousední ves severně od Granowa) 50,00 € 10,00 €/ osoba
spolupráce na vinici během roku i při vinobraní, podle roční doby s poradenstvím k těmto pracem zdarma zdarma, strava zajištěna z naší strany

 

Stručně o Granowě

Ves leží v údolí říček Mühlen a Lutzke, obklopena lesy a kopci. Údolí říčky Lutzke o rozloze 3,58 ha bylo vyhlášeno už v roce 1932 chráněnou oblastí. Vesnice má dnes asi 300 obyvatel
První písemná zmínka pochází z roku 1346. Západně od vesnice se nacházejí zbytky středověkého vodního hradu. Kostel byl znovu postaven roku 1854, dřevěná zvonice pochází už ze 17. století. Skoro 50 let, od roku 1911 do roku 1959, v Granowě žil Paul Noack, učitel, varhaník, vedoucí sboru, autor básní a povídek. Roku 1948 byla zřízena v bývalém zámku škola.

 

 

Odkazy a více

http://www.weinbau-guben.de

 

 

Fotogalerie

 

 

 

 

 

Sliwinské vinařství/ Weinbauverein Schlieben

vinice sliwin


 

Historie vinařství

Na jižním svahu Langer Berg/ Dlouhé hory vysadili první keříky vinné révy nejspíš již na přelomu 12. a 13. století mniši z nedalekého Dobrého Ługu/ Doberlugu. Také osadníci, kteří přicházeli z jihozápadu Německa, se věnovali pěstování vinné révy a výrobě vína. Z roku 1510 pochází první zmínka o stavbě vinného sklepu na Martinsbergu/ Martinském kopci. Výstavba dalších vinných sklepů následovala.
Nařízení z roku 1715 obsahuje i seznam vhodných a nevhodných odrůd vín. Roku 1777 bylo ve sliwinském pozemkovém registru zapsáno 14 vlastníků vinic.
Podobně jako další oblasti Dolní Lužice roku 1815 připadlo Sliwinsko Prusku. Domácí vína zůstala zpočátku chráněna, pro vína z jiných oblastí platilo dovozní clo. Již roku 1834 byly celní hranice v rámci Německa zrušeny. Ceny vína a moštu výrazně poklesly (přes 50%), výroba vína se přestala vyplácet. Na místě vinohradů bylo pěstováno ovoce a chřest. Další úpadek vinařství nastal v důsledku vyčerpání půdy a nemocí, které vinnou révu postihly.
Ještě kolem roku 1920 byla na sliwinsku v provozu dvě rodinná vinařství. Krátce poté obě zanikla. Pokus o obnovení proběhnul v 1948, vinou révu se pokoušel pěstovat státní podnik. V 50. letech zdejší vinařství znovu zaniklo.

 

Současnost

Za podpory města Sliwina byl v roce 1992 na místě někdejších vinic vysazen nový vinohrad. Nachází se na jižním svahu Langer Berg/ Dlouhé hory, v místech kde nízká pahorkatina přechází do nížin podél Černého Halštrowa. Rozloha vinice je asi 1 ha. Rok poté byl založen Verein zur Förderung des historischen Weinbaus in Schlieben/ Spolek na podporu historického vinařství ve Sliwinu, který převzal hospodaření na vinici. Již v roce 1994 oslavili první sklizeň hroznů a v roce 1995 ochutnali první víno.

Spolek je členem Vinařského družstva v Míšni, kde také sliwinská připravují. Kvůli historickým vazbám na Míšeň se Sliwinsko počítá k vinařské oblasti Saska, ačkoli leží ve spolkové zemi Braniborsko.

Spolek udržuje dlouholetou tradici vinařství ve městě Sliwin. Pro veřejnost pořádají přednášky, dny otevřené vinice, ochutnávky vína apod.


Předsedou spolku je p. Eberhard Brüchner
Am Weinberg 10
04936 Schlieben

tel. 035361 / 784
weinbau-schlieben@t-online.de

 

Pěstované odrůdy

bílá vína:
Müller Thurgau
Bacchus

červená vína:
Regent

 

Prodej vína

Drandorfhof, historický dvůr
Ritterstraße 8
04936 Schlieben/ Sliwin
tel.:035361/81699

Tabak- und Spirituosen -Geschäft
Am Markt
04936 Schlieben/ Sliwin
tel.:035361/519

Klostergewölbe, hostinec
Dahme/ Dubje

 

Pravidelné akce

duben: koštování mladého vína
září-říjen: vinobraní
říjen: slavnosti vína v Dobrém Ługu/ Doberlugu

Podrobnější informace na:
http://www.schlieben-elster.de/weinbau/veranstaltungen

 

Nabídka pro návštěvníky

do počtu 10 osob každá další osoba

prohlídka vinice (asi 45 min.), výklad k dějinám i současnosti pěstování vína, výklad k pěstování vína a k vinným odrůdám

15,00 € 0,50 €

ochutnávka vína ve sklípku (asi 1 hodina, 4 odrůdy)

52,00 € 5,00 €
občerstvení
7,00 € na osobu

 

Stručně o Sliwinu

Město má nyní přes 2700 obyvatel. Název Sliwin/ Schlieben pochází ze slovanského slova sliwa, tedy znamená místo, kde rostou švestky. Roku 1606 obdržel Sliwin městská práva. Roku 2006 město oslavilo 1050. výročí.
Jednolodní kostel z pálených cihel se svou vysokou, daleko viditelnou věží stojí uprostřed hlavního náměstí.
Drandorfský dvůr, bývalé rytířské sídlo rodu von Drandorfů, byl v dnešní podobě postaven v 18.-19. století. Čtyřstranný dvůr se skládá z obytné části, sýpky na obilí a stájí. Dnes je sídlem Turistické informační kanceláře (tel 035361 / 81699). Dvůr je možné navštívit od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 a o sobotách a nedělích po dohodě.

V zářezu na západním úbočí kopce Langer Berg pod mohutnými starými stromy se vine ulice s vinnými sklípky, Kellerstraße. Celkem přes 30 sklípků lemuje ulici, nejstarší pochází z roku 1510.

 

vinne sklipky

 

 

 

Odkazy a více

http://www.schlieben-elster.de/weinbau

 

 

Fotogalerie