Ves Bollensdorf vyniká trojkřídlými dvory z doby kolem roku 1848. Poblíž leží rybník Körbaer Teich, který ve středověku vytvořili karmelitáni z Dubna přehrazením potoka a který využívali k chovu ryb.


Ve vsi Buckow zaujmou velké čtyřkřídlé statky kolem návsi. Kostel z valounového zdiva pochází z 15. století.


Pozdně románský kostel z valounového zdiva s kruhovou kaplí a věží  se nachází ve vesnici Gebersdorf.


Pozoruhodné čtyřkřídlé statky, které obklopují náves osázenou stromy, se nacházejí v obci Illmensdorf. Pozdně románský kostel pochází ze 13. století.