V obci Kumwałdu/Cunewalde (10 km západně od Löbau) se nachází největší barokní venkovský kostel Horní Lužice (1787). Jeho trojpatrové empory mohou pojmout až 3 000 věřících. Jádro vsi tvoří řada krásných hrázděných domů.


Ve starobylé lánové vsi Obercunnersdorf (9 km jižně od Löbau) můžeme spatřit různé typy lužického hrázděného domu (asi nejpůvodnější je dům zvaný Im Winkel). Kostel s dvojitou emporou pochází ze 17. století; technicky zajímavý je i cihlový viadukt.


V obci Sohland am Rotstein (východně) lze spatřit větrný mlýn (Haubnermühle) a zámeček.


Deset km jižně od Löbau leží hora Kottmar (583 m) s vyhlídkovou věží; na jeho východním úbočí se nachází walddorfský pramen Sprévy (jeden ze tří pramenů Sprévy).


Severně od Lubije je možno spatřit přírodní útvary Georgewitzer Skala a Bubenik (376 m nad mořem).


Za návštěvu stojí i městečko Rychbach/ Reichenbach (severovýchodně) s rozsáhlým náměstím a kostelem sv. Jana z 15. století. Zrušený hřbitov okolo kostela chrání kamenná zeď, v níž je prolomena Husitská brána, upomínající na dramatické obléhání města husity.