Lukov

 

Lukov/ Łukow/ Luckau leží ve sníženině, která se rozkládá severně od Dolnolužického hraničního valu, na říčce Bresle. Lukov byl založen na místě, kde se křižovala středověká dálková stezka z Magdeburku do Hlohova se stezkou z Lipska do Frankfurtu nad Odrou. Ve 12. století tu byl vybudován hrad, který se stal správním střediskem Dolní Lužice. Při něm zřejmě již ve 12. století vznikla obchodní osada s kostelem sv. Mikuláše, která byla ve 13. století přebudována na město. Obyvatelstvo tvořili Němci i Lužičtí Srbové. Vedle Gubina se město stalo nejdůležitějším střediskem Dolní Lužice.

 

nameti v Lukowe

Náměstí v Lukově


Značnou pozornost věnoval městu král Karel IV., který zamýšlel z Lukova vytvořit hlavní město Dolní Lužice. Výsadu být hlavním městem dolnolužického markrabství získal Lukov ovšem až od Vladislava II. Jagelonského roku 1492.
V 16. století ovládal Lukov rozsáhlé panství tvořené 18 vesnicemi a rozsáhlými lesy, jehož rozloha odpovídala významnějším městům. V Lukově často zasedaly zemské sněmy a po roce 1538 jednou ročně i dolnolužický zemský soud.
V 16. a 17. století se těžiště správy postupně přesunulo do Lubina. Lukov velmi utrpěl za třicetileté války, což přispělo ke ztrátě postavení. V roce 1815 byla Dolní Lužice i s Lukovem připojena k Prusku a vedoucí úlohu v Dolní Lužici začala přebírat Chotěbuz.
Dnešní Lukov je malebné město se zachovalým historický středem, obklopeným vodním příkopem a zbytky opevnění.

 

 

Památky

Mohutný Mikulášský chrám, pozdně gotická trojlodní stavba, pochází z 15. století. Velkolepou přestavbu kostela Panny Marie a sv. Mikuláše zahájil Karel IV. Následkem požáru města v roce 1390 a dalších okolností se přestavba protáhla až do 15. století (1480).
Na jižním portálu se dochovaly dvě pozoruhodné konzoly v podobě panovnických hlav, které jsou většinou považovány za podobizny Karla IV. a Alžběty Pomořanské. Nelze ovšem s jistotou říci, kdo je na konzolách znázorněn. Zatímco podoba Alžběty Pomořanské přiřazení nevylučuje, ve druhém případě se může jednat i o některého ze synů Karla IV: Václava, Zikmunda nebo Jana Zhořeleckého.

 

mikulassky chram

 


Kostel sv. Jiří s barokními štíty má jádro v jednolodní románské stavbě.

 

kostel sv. jiri

 


Raně gotický dominikánský kostel převzali za reformace luteráni, dominikánský klášter byl v polovině 19. století přeměněn na věznici. V současné době probíhá celková obnova.


Zámeček Schlossberg

 

zamecek schlossberg

 


Radnice, původně gotická stavba s křížovou a hvězdicovou klenbou, přestavěná v 19. století.

 

radnice

 


Ze středověkého města se uchoval zbytek opevnění, například výrazná Černá věž.

 

cerna vez

 

 

 

Odkazy a více

www.luckau.de  stránky města Lukova

 

 

 

Fotogalerie - Další informace - Tisk

 

Mapa Lužice
Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte velkou mapu. Ve velké mapě ikonka "i" vpravo nahoře umožní zobrazit všechny zajímavosti Lužice. Každá zajímavost má aktivní kolečko - klinutím zobrazíte podrobnosti zajímavosti. Některé výřezy velké mapy mají turistické rozlišení, stačí kliknout jeho aktivní rámeček.