Ronovci

Rozrod: skupina šlechtických rodů, které odvozují svůj původ od společného předka. V případě Ronovců se jedná o šlechtické rody sídlící v severních Čechách, ke kterým patřili zejména páni z Lipé a z Dubé, dále z Lichtenburka. Rod doložený od 13. století, údajným společným předkem byl Hron. Hrad Ronov se nachází na pravém břehu Nisy severně od Žitavy, dnes v Polsku (Trzcieniec/ Rohnau.)