Na jihozápadním okraji města se tyčí čedičová hora vulkanického původu Sedło/ Landeskrone (420 m. n. m.). Slovanský kmen Besunzanů, kteří vedle Milčanů obývali Horní Lužici, zde vybudoval své středisko, hrad Businc. Za obrannou zdí obyvatelé nacházely úkryt před nájezdy. Po nich tu postavili hrad Němci. V roce 1440 po založení lužického Šestiměstí horu koupilo město Zhořelec a hrad nechalo z obav před loupeživými rytíři zbořit. V současné době se zde nachází zámeček s hostincem. Rozhledna na vrcholu nabízí krásné výhledy: severním směrem na Wysočiny/ Königshainer Berge, jižním směrem na Lužické hory, Ještěd, Jizerské hory a při dobré viditelnosti i na Krkonoše.

 

sedlo z frydlantska

Sedło z FrýdlantskaNa jihozápadě nedaleko od Zhořelce leží ves Jawornik/ Jauernick s kostelem sv. Václava, jehož věž je daleko viditelná. První zmínka o kostele a vsi pochází z roku 1242, kdy vesnici získal klášter Mariin důl. Na tomto místě stával kostel postavený kolem roku 1000, který společně s tehdejším kostelem v Budyšíně je považován za nejstarší církevní stavbu v Horní Lužici. Kostel obklopuje silná zeď, za kterou obyvatelé vsi hledali útočiště. Nejstarší část s cimbuřím pochází z období husitských válek.


V Markensdorfu (6 km západně od Zhořelce), v typickém hornolužickém čtvercovém dvoře starém zhruba 250 let, je dnes umístěno vesnické muzeum. Dvůr je hrázděný s patrem a lomenicí a dochovalým nadpražím. Od poloviny 19. století se zde vyráběla pálenka. Podmínkou byla velmi jakostní voda přímo v místě. Studniční dům pokrytý doškovou střechou chrání studnu. Alkohol dozrával v ležákovém sklepě na dvoře.


Nizka/ Niesky (20 km severovýchodně od Zhořelce, z českého nízký před Pánem) je městečko založené v červnu 1742 bratrskou komunitou z Ochranova. Zajímavé je zdejší muzeum; důležitý byl zdejší pedagogický ústav (Pädagogium).