V nejbližší době
Konference
Podělte se o svůj zážitek, navštivte diskuzní fórum...
Horní Lužice


Několik slov na úvod


Vítáme vás na webových stránkách, jejichž obsahem jsou kulturní a přírodní pozoruhodnosti současné Lužice.

S trochou humorné nadsázky řečeno: tyto stránky byly vytvořeny, aby ukázaly, že za severními českými hranicemi, za Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, ani nekončí svět ani nezačíná "bývalá NDR", ale že se zde rozprostírá historická země Lužice.

Země, která má až překvapivě mnoho společného s českými dějinami.

Země, kde kromě většinového německého obyvatelstva (západně od Nisy) a polského obyvatelstva (východně od Nisy) žijí i Lužičtí Srbové, slovanský národ blízký Čechům, který s Čechy tradičně udržuje blízké vztahy.

Země, která se vyznačuje jedinečným souladem přírodních a kulturních hodnot.

***

Název této země - Lužice - není náhodný. Luhy, lužní lesy, mokřady, strouhy, rybníky a jezera jsou pro lužickou krajinu příznačné.
Jižní část země je vyplněna kopcovitými hřebeny, které se táhnou především při hranici s Čechami a dále po západní hranici historické Lužice, nad krajinu občas vyčnívají i osamělé vrchy.
Severněji navazuje mírně zvlněná, úrodná, přívětivá zemědělská krajina, která je nevýznamnější z oblastí dnes obývaných Lužickými Srby.
Území ležící po proudu řek v severním směru, tedy "dole", část Horní Lužice a celá Dolní Lužice, jsou převážně rovinatá. Zdejší krajina za svůj zarovnaný tvar se zbytky morén vděčí ledovci. Nachází se zde rozsáhlé souvislé plochy lesů, převážně borových, s podrostem borůvčí a vřesu, na chudých písčitých stanovištích.

Uprostřed této lužické krajiny jsou rozložena města a městečka s historickými jádry i vesnice se zachovalou lidovou architekturou. Část obyvatelstva tvoří Lužičtí Srbové, kteří si zejména na vsích dodnes uchovali řadu lidových tradic a zvyků, starobylé kroje a svérázný slovanský jazyk. Právě Lužickým Srbům, původnímu obyvatelstvu Lužice, chceme na těchto stránkách věnovat významnou pozornost.

***

Jsme si dobře vědomi toho, že přebujelý turistický ruch je obrovským problémem dnešní doby. Příliš mnoho kdysi krásných a svérázných oblastí již padlo za oběť turismu, budování turistické infrastruktury. Kouzlo řady míst se rozplynulo v záplavě výletníků toužících po povyražení, v davech lidí, kteří bloudí světem a marně se snaží zaplnit vlastní prázdnotu, kteří nedokážou vnímat krásu jiných zemí, protože dosud nepochopili krásu svého domova, místa ve kterém žijí.

Doufáme, že tyto webové stránky vzbudí opravdový zájem o poznání dějin i současnosti Lužice. Chceme zaujmout návštěvníky, kteří budou v úctě ke staletím procházet historickými středy měst, ve ztišení vnímat krásu přírodních zákoutí, kteří se s citem a pochopením budou seznamovat se zvyky a kulturou místních obyvatel. Doufáme, že "turistický ruch" vzbuzený těmito stránkami bude oboustranně výhodný a přispěje ke vzájemnému poznání a pochopení obyvatel České republiky i Lužice.

 

Přijměte tedy naše srdečné pozvání do Lužice!

 

skupina tvůrců webu
Společnost přátel Lužice
luzice(zav.)luzice.czZávěrem se omlouváme, že tento web se stále ještě nachází v rozpracované podobě.

 

Poradíme vám
Nevíte kudy kam? Nechte si od nás poradit...