Čocha

 

Na místě současného zámku stával hrad, jehož název byl odvozen nejspíš od tisů, které se v okolí hojně vyskytují. Název Cissa se později změnil na Caychow a Tzchocha, po druhé světové válce se užívá jméno Čocha/ Czocha.

 

 Hrad Čocha

Hrad Čocha


Zámek byl vybudován na žulové skále na řekou Hvizdou ve druhé polovině 13. století. Za zakladatele je považován český král Václav II. Zámek plnil obrannou úlohu na pomezí s polským Slezskem. V roce 1315 se Jindřich I. Javorský, piastovský kníže, oženil s Anežkou, dcerou českého krále Václava II., a jako věno dostal hrad Čochu současně s přilehlými zeměmi. V roce 1346 Javorské knížectví spolu s hradem Čocha získal piastovec Boleslav II. Malý (Svídnický), poslední samostatný slezský kníže. V roce 1353 oslavil český král Karel IV. (tehdy mu bylo 37 let) svatbu s Annou Svídnickou, neteří Boleslava II. Malého (které bylo 14 let). Vzhledem k tomu, že Boleslav II. Malý se nedočkal mužských potomků, v roce 1392 po smrti jeho i manželky Agnes připadly českému králi dvě poslední samostatná knížectví ve Slezsku, Jaworské a Svídnické, s nimi i hrad Čocha. Hrad tím ale ztratil na obranném významu a dále sloužila jako méně důležité sídlo knížecích rodů.

V 16. století byl hrad od základů přestavěn v renesančním slohu. Po skončení třicetileté války se stal okázalým sídlem. V roce 1793 ohromný požár zničil celý zámek včetně bohatých sbírek. Hrad vystřídal řadu vlastníků. Nejdéle hrad udržel ve vlastnictví lužický rod Nosticů, kteří hrad získali v roce 1453 a s přestávkami tu vládli 250 let. Po Nosticích v roce 1703 hrad přešel do majetku rodu Üchtritzů.

V roce 1909 hrad koupil drážďanský tabákový magnát Ernst Gütschow, který hrad vlastnil až do konce druhé světové války. Ernst Gütschow vynaložil obrovské peníze na přestavbu hradu. Pod vedením architekta Boda Ebhardta byl zámek přebudován podle podoby z 18. století. Velké změny byly provedeny i uvnitř. Perlou hradu byla knihovna, která obsahovala 25 000 knih. Kromě knihovny se zámek mohl pyšnit nesmírně bohatými sbírkami ruského umění: bylo tu např. přes 300 pozlacených a drahými kameny vysázených ikon.

Za druhé světové války se hrad vyhnul poškození, jeho majitel Ernst Gütschow zde do poslední chvíle bydlel. Bohužel v čase bezvládí, který nastal po druhé světové válce po vysídlení původních obyvatel, když území připadlo Polsku, byla většina bohatých sbírek hradu rozkradena. Přesto lze hovořit o štěstí, protože na rozdíl od řady jiných památek, které zchátraly, se hrad Čocha uchoval v dobrém stavu do dnešních dob. 

 

 

Odkazy a více

www.zamekczocha.pl  Hrad Čocha

 

 


Fotogalerie - Další informace - Tisk


Mapa Lužice
Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte velkou mapu. Ve velké mapě ikonka "i" vpravo nahoře umožní zobrazit všechny zajímavosti Lužice. Každá zajímavost má aktivní kolečko - klinutím zobrazíte podrobnosti zajímavosti. Některé výřezy velké mapy mají turistické rozlišení, stačí kliknout jeho aktivní rámeček.