Údolí Žlobje


Pokud jste po návštěvě Chotěbuzi nebo Blat získali dojem, že Dolní Lužice je rovinatá od obzoru k obzoru, budete překvapeni, pokud zavítáte do severovýchodního cípu Lužice. Krajina se tu mírně vlní a severním směrem, občas strmým, občas otevřeným údolím v délce zhruba 20 km bystře proudí říčka Žlobja. Oblast jedinečných přírodních a krajinných hodnot nese název Údolí Žlobje/ Dolina Žłobje/ Schlaubetall.


Údolí Žlobje

Údolí Žlobje


Tato řídce obydlená lesnatá krajina vděčí za svůj vznik ledovcové činnosti. Ve čtvrtohorách zasáhl ledovec až na území Lužice a zanechal po sobě hromady štěrku a kamení, morény. Jižní vyvýšená část, ve které Žlobja pramení, je tvořena pásmem morén braniborského stadia, které spadá do období viselského zalednění před pouhými 18 000 lety.

Pramen Žlobje se nachází v jižní kopcovité části poblíž jezera Wirchensee, které Žlobja napájí.

 

Wirchensee

Wirchensee


Dále proudí strmým údolím až ke Kislickému mýnu, kde se údolí otevírá a říčku lemují květnaté louky, místy slatiny. Z východu se do Žlobje vlévají menší přítoky, které vyhloubily hluboké strže. U Bremsdorfského mlýna začíná šňůra jezer táhnoucí se v délce asi 6 km. Dále Žlobja protéká mokrými a bažinatými loukami, obklopena olšinami, vrbinami, rákosím a ostřicí. U Miłorazi napájí Velké a Malé Miłorazské jezero, poté se stáčí k východu a splývá s umělým kanálem spojujícím Odru se Sprévou. Původně Žlobja ústila do Odry.

Cypripedium calceolusNa mnoha místech v údolí Žlobje se zachoval přírodě blízký les tvořený buky, duby a borovicemi. V podrostu se nachází střevíčník pantoflíček, korálice trojklaná, náprstník červený, klikva a rosnatka, z kapradin hasivka orličí, žebrovice různolistá, kapraď samec, sotva 20 cm vysoký bukovník kapraďovitý nebo vzrostlá podezřeň královská. Rozsáhlé porosty náprstníku červeného naleznete severně od Briesenu. Dochovalá příroda se nachází v Černých vrších severně od Bezkova.

V údolí Žlobje žije na 150 druhů ptactva: bukači, rákosníci, jespáci, potáplice, volavky, lysky, domov tu nacházejí ledňáček říční, luňák červený, luňák hnědý, jeřáb popelavý, orlovec říční. Lesy a jejich okraje jsou životním prostředím pro puštíka obecného, kalouse ušatého, žluvu hajní, dudka chocholatého, strakapouda velkého, strakapouda malého, drozda zpěvného, brhlíka lesního, krutihlava obecného, přísně chráněného datla černého a vzácného čápa černého. Z mnoha druhů vzácného hmyzu vyniká roháč obecný.

 

Údolí Žlobje

Údolí Žlobje

 


 

Odkazy a více

 

 

 

Fotogalerie - Další informace - Tisk

 

Mapa Lužice
Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte velkou mapu. Ve velké mapě ikonka "i" vpravo nahoře umožní zobrazit všechny zajímavosti Lužice. Každá zajímavost má aktivní kolečko - klinutím zobrazíte podrobnosti zajímavosti. Některé výřezy velké mapy mají turistické rozlišení, stačí kliknout jeho aktivní rámeček.