Ojvín

 

 

Hrad Ojvín/ Oybin a později klášter byl vybudován na pískovcových skalách na severních svazích Lužických hor. Od počátku 13. stol. bylo Žitavsko v držení českého rozrodu Ronovců. Ronovec Chval z Lipé si uvědomoval význam obchodní stezky z České Lípy do Žitavy nazývané Lipská cesta. K ochraně této cesty nechal ve druhé polovině 13. století vystavět několik hradů, mezi nimi právě i Ojvín. Další významnou událostí bylo založení Žitavy jako královského města Přemyslem Otakarem II. ve druhé polovině 13. století. Počátky hradu Ojvína se časově překrývají s počátky města Žitavy a jsou s nimi nerozlučně spjaty.

 

Hrad Ojvín

Hrad Ojvín


Roku 1319 vyměnil jeden z nejvýznamnějších českých velmožů své doby Jindřich z Lipé s králem Janem Lucemburským své zástavy za jiné statky a tím se hrad Ojvín dostal do držení rodu Lucemburků. Syn Jana Lucemburského král Karel IV. přestavěl Ojvín na reprezentativní císařské sídlo. Bylo rozšířeno stávající opevnění hradu, nově byl přistavěn Císařský palác (1364), klášter řádu celestinů a gotický klášterní kostel sv. Václava (1366-1384), který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře.

 

Ojvín - trosky císařského paláce

Trosky císařského paláce


Útoku husitů se hrad ubránil v roce v roce 1429. Po válečných letech nastala v poslední čtvrtině 15. století znovu čilá stavební činnost. Ještě na počátku 16. století byla vytesána chodba na jižní straně klášterního kostela. Klášter byl zrušen za reformace. Poslední převor převedl v polovině 16. století Ojvín na královskou komoru a roku 1574 jej Maximilián II. prodal městu Žitavě. Rozhodujícím pro osud hradu byl v roce 1577 zásah blesku a následující požár, při němž hrad shořel do základů. K obnově už nedošlo a ke zkáze přispělo v roce 1681 i zřícení jedné ze skal. Další škody vznikly při těžbě kamene ve spodní části hradu.

Teprve v období romantismu byly znovu odhaleny zarostlé trosky Ojvínu. Zvláštní zásluhu na tom měli malíři C. D. Friedrich a C. G. Carus, kteří svými díly vzbudili zájem umělců i veřejnosti. Další chátrání hradu se však nepodařilo zastavit. V roce 1990 byl stav škod již tak velký, že hrozilo uzavření celého hradu. Teprve v posledních letech probíhají rozsáhlé práce na zachování hradu i kláštera.

Nad celým hradem vynikají zdi klášterní katedrály s gotickými štíhlými okny v obvodových stěnách. Klenutá chodba s vyhlídkovými okny, ve které byla umístěna křížová cesta, vede do prostoru hradního hřbitova s renesančními náhrobky. Po schodišti vytesaném v písku se dostanete na hlásku, nejvyšší místo hradu, odkud je nádherný výhled na Lužické hory i Žitavu. V obci pod hradem je konečná stanice úzkokolejné železnice, která sem vede z nádraží v Žitavě.

 

Klášterní kostel sv. Václava

Klášterní kostel sv. Václava

 


Odkazy a více

www.burgundkloster-oybin.de  hrad a klášter Ojvín 

 

 

 

Fotogalerie - Další informace - Tisk

 

Mapa Lužice
Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte velkou mapu. Ve velké mapě ikonka "i" vpravo nahoře umožní zobrazit všechny zajímavosti Lužice. Každá zajímavost má aktivní kolečko - klinutím zobrazíte podrobnosti zajímavosti. Některé výřezy velké mapy mají turistické rozlišení, stačí kliknout jeho aktivní rámeček.