Półčnica/ Pulsnitz

Městečko Półčnica/ Pulsnitz leží 12 km jihozápadně od Kamence. Městský statut byl udělen Karlem IV. roku 1375.

Trojlodní halový kostel sv. Mikuláše byl poprvé zmíněn roku 1473. Původně gotická stavba byla vícekrát přestavována, nejvýrazněji v 18. století pod vlivem drážďanského architekta Georga Bähra (autor drážďanské Frauenkirche). Oltář z keramiky pořídil na vlastní náklady hrnčířských cech města.

Náměstí se studnou a Starou radnicí, jejíž červená fasáda s renesančním štítem upoutává pozornost, je památkově chráněné.

Zámek v jižní části města je renesanční ze 16. století, dnes je využíván jako rehabilitační klinika. K procházce zve přilehlý zámecký park v anglickém a francouzském stylu.

V severní části města lze podél řeky dojít k historické obranné usedlosti, Perfertu. Je považována za nejstarší v městě a okolí, vznik je datována je na počátek 15. století.

V Półčnici se narodil sochař Ernst Rietschel (1804-1861), jeden z neznámějších německých sochařů pozdního klasicismu. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Goethův a Schillerův pomník ve Výmaru nebo památník Carla Maria Webera v Drážďanech. Sochaři Rietschelovi, nejznámějšímu občanu města, byl věnován památník na náměstí, který v roce 1891 vytvořil jeho žák Gustav Kietz.

Półčnica je proslulá pečením perníků, které zde má tradici již od poloviny 16. století. V současné době je v provozu osm pernikářství a jedna továrna na výrobu perníku, které daly Półčnici název město perníku. Vždy začátkem listopadu se v městečku koná perníkový trh. Ti kdo se o výrobu perníku více zajímají, mohou navštívit muzeum s ukázkovou dílnou, kde je možno si vyzkoušet přípravu těsta a pečení perníku.

Półčnica byla významná i hrnčířstvím a modrotiskem. Dodnes jedna dílna vyrábí původní lužickou keramiku s modrou a hnědou glazurou. Ve městě se dochoval barvířský dům, kde se vyráběly modrotiskové látky, přes 600 tiskařských štočků, z toho řada z 18. - 19. století.

Městské muzeum je umístěno v prostorách, které vznikly celkovou přestavbou bývalé textilní továrny. Sousoší tří děvčátek při vstupu do muzea představuje symboliku tradičních řemesel v Półčnicy: tkalcovství, pernikářství a hrnčířství. Všem třem řemeslův je v muzeu věnována pozornost.
Při prohlídce muzea je možno zažít chod domácí tkalcovny a dalších tkalcovských strojů. Vzorkovnice vyrobené z hruškového dřeva doplněného plíšky a hřebíčky z mosazi sloužily k výrobě tradičního modrotisku. Tisk si můžete v muzeu vyzkoušet i sami.
Z místností věnovaných řemeslu pernikářství se line vůně mnoha koření. Sbírka muzea obsahuje například formy na pečení perníku včetně těch nejstarších. V ukázkové dílně si lze vyzkoušet přípravu těsta a pečení perníku.
Při zvláštní příležitosti je možné zhlédnout výrobu keramiky: točení hrnčířským kruhem a malování.
Oddělení stálé expozice městského muzea dále seznamuje s dějinami města a zámku, také s nejslavnějšími osobnostmi, kterými byli Ernst Rietschel, Julius Kühn, Bartholomäus Ziegenbalg. K nabídce muzea patří i prohlídka města s průvodcem.

Stadtmuseum Pulsnitz
Goethestraße 20a
01896 Pulsnitz
http://www.pulsnitz.de/pulsnitz/content/11/20080206081956.asp
heimatmuseum-pulsnitz@gmx.de
tel. 0049/ 35955/ 44006

otevřeno:
úterý, středa 9:00 - 15:00
čtvrtek, pátek 9:00 - 17:00
neděle 14:00 - 17 :00
V pondělí a v sobotu je zavřeno.

 

 

polcnica kostel

 

polcnica namesti

 Kinsbórk/ Königsbrück

Městečko Kinsbórk/ Königsbrück se nachází asi 15 km západně od Kamence. Bylo založeno na křižovatce obchodní cesty Via Regia a Frankfurtské cesty, na přechodu přes řeku Półčnici/ Pulsnitz, v místech, kde nejsevernější výběžky Hornolužické vrchoviny přecházejí do rovinatého lesnatého vřesoviště. Město bylo poprvé zmíněno 1248, kdy bylo ve vlastnictví českých králů, odsud pochází název města. Na přechodu přes říčku Półčnica byl v roce 1558 vybudován most.

Zámek s renesančními základy, dnes sloužící jako nemocnice. Navštívit je možno výjimečný Dreigenerationenhaus der Kamelien (Třígenerační dům kamélií), kde nejstarší rostliny jsou zhruba 180 let staré.

Hlavní městský kostel byl v 17. století přebudován do dnešní podoby. Za zmínku dále stojí špitální kostel (1578) s pozdněgotickým krucifixem, letohrádek Apothekerlusthaus (18. století) nebo starobylý dům u Bílého koně. Především v okolí historického náměstí se zachovalo mnoho měšťanských domů, ktré jsou dnes památkově chráněné.

V bývalém chudobinci (Armenhaus, 1826) je možno zažít život jako v 19. století: bez elektrického proudu či tekoucí vody. Pro mnoho poutníků, kteří šli po středověké obchodní cestě Via Regia, byl však vyhledávaným místem k přenocování.

Město má dlouhou řemeslnou tradici, která byla založena především na hrnčířích a ševcích. Dnes je ve městě provozu jedno hrnčířství, které vyrábí hnědou i barevnou keramiku a nabízí prohlídky s průvodcem a výstavu hrnčířského umění.

Pěkný pohled na město a okolí se naskytuje z hory Scheibischer Berg. Město je obklopeno lesnatou krajinou, která zvýrazňuje kouzlo města. Severním směrem se nachází jedinečná přírodní rezervace Kinsbórská hola/ Königsbrücker Heide. Jedná se o bývalé vojenské cvičiště, na kterém díky omezení lidských zásahů vznikla jedinečná příroda. Okolí řeky Półčnice je domovem bobrů, kteří zde už léta podílejí na vytváření krajiny.

 

kinsbork kostel

 

kinsbork namesti