Pönfall

 

Moc Šestiměstí zlomilo potrestání hornolužických měst za účast ve stavovském odboji roku 1547. Tehdy část stavů českých korunních zemí odmítla podporu Ferdinandu I. v tzv. šmalkaldské válce, kterou Habsburkové vedli proti protestantským stavům v říši. Ferdinand I. využil zakolísání Šestiměstí, způsobeného špatnou spoluprácí mezi městy a šlechtou, a v srpnu 1547 potrestal příkrým výnosem hornolužická města stejně razantně jako města česká (tzv. Pönfall).