Podstávkové domy

 

Podstávka je konstrukce zhotovená ze svislých dřevěných sloupů, které jsou umístěny vně stěn většinou roubeného přízemí. Podstávka nese nese tíhu střechy nebo dalšího patra. Většina domů v Horní Lužici má první patro hrázděné, v severních Čechách se vyskytují i domy, jejichž první patro je roubené.


Podstávkové domy výborně využívají vlastností dřeva, které se při působení tlaku ve směru vláken (na délku) sesedá daleko méně, než tlakem na kolmým na vlákna (napříč). Podstávková konstrukce tedy zajišťuje, že nedojde k výraznému poklesu střechy nebo dalšího patra. Přízemní světnice umístěná uvnitř podstávky nese pouze svoji váhu a nebortí se.

Za účelem lepšího udržení tepla ve vyšších polohách byla stěny obkládány břidlicí. Vzory z břidlicových obkladů, také vyřezávané jednotlivosti, okna, dveře a štíty dodávají podstávkovým domům neobyčejné kouzlo.

Podstávkové domy měly rozmanité využití. Sloužily běžným venkovským obyvatelům, tkalcům, zemědělcům, hostinským, také jako fary. Kromě drobné šlechty a statkářů v nich původně bydleli všichni obyvatelé vesnice.

Podstávkové domy se vyskytují tam, kde došlo ke smíšení slovanského a německého osídlení. Začaly vznikat od 13. století, v dalších stoletích se vyvíjely. Převážná část do dnešní doby dochovaných staveb byla postavena na konci 18. a v 19. století. Nejstarší podstávkový dům v česko-saském pohraničí se nachází v Neusalza-Sprembergu. Byl postavem kolem roku 1530 a dnes je v něm umístěno muzeum.

 

Podstávkový dům ze Šluknovska

Podstávkový dům ze Šluknovska

 


Odkazy

www.sluknovsko.unas.cz  Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
www.umgebindeland.de  krajina podstávkových domů (i v češtině)