Lužicí na kole


Mírně zvlněná, místy zcela rovinatá Lužice je zemí vhodnou pro putování na kole. Horní i Dolní Lužicí je vyznačeno množství cyklotras. Podobně jako v České republice je i zde budování, značení a propagaci cyklostezek věnováno velké úsilí. Informace o cyklotrasách naleznete ve všech informačních střediskách i pod webovými odkazy, které jsou uvedeny níže. Vzhledem ke snadné dostupnosti údajů zde uvádíme jen několik nejvýznamnějších cyklotras. Pro cestování na kole jsou ovšem stejně vhodné i malé silničky s nízkým provozem, kterými je Lužice protkaná.

 

Cedule v Horní Lužici

Rozcestí v Horní Lužici

 

 

Cyklotrasa Odra - Nisa

Odra-NisaPřes 500 km dlouhá trať vede od pramene Lužické Nisy na úbočí Černostudničního hřbetu až k Baltskému moři. Trasa obchází Liberec a pak se již přimyká k řece Nise, které se drží až k ústí do moře. V oblasti Lužice si můžete zvolit cestu po německém nebo polském břehu řeky.

Informační letáčky ke ztažení (v německém jazyce) s přehlednou mapkou:

Odra-Nisa líc

Odra-Nisa rub

Odra-Nisa

 

Další podrobnosti:

www.neisse-nisa-nysa.org

www.radwandern-oberlausitz.de/radwege/ER_3a_fern_lausitzer_neisse.asp

www.radwandern-oberlausitz.de/radwege/ER_3b_fern_lausitzer_neisse.asp


 

 

Cyklotrasa Praha-Berlín (podél Sprévy)

Spréva

Z Prahy trasa míří do Šluknovského výběžku a po překonání česko-německé hranice se drží Sprévy až do Berlína.

 

Informační letáčky ke ztažení (v německém jazyce) s přehlednou mapkou:

podél Sprévy

 

Další podrobnosti:

www.radwandern-oberlausitz.de/radwege/ER_fern_berlinprag.asp


 

 

Krabatova stezka

 

Krabatova stezka

 

Okruh v délce asi 80 km vás provede oblastí Horní Lužice mezi městy Budyšín, Kamenec a Wojerecy obývanou Lužickými Srby. Pojmenována je podle legendární lužickosrbské postavy kouzelníka Krabata. Podle pověsti se čarodějův mlýn, kde se Krabat učil kouzlům a kde nakonec pomocí lásky zvítězil nad čarodějem, nacházel w Čorném Chołmci. Krabatův mlýn postavený na základě starých předloh lze dnes navštívit.

Další podrobnosti:

www.krabatregion.de

 

 

Serbske impresije

Pod tímto názvem se skrývají dvě trasy v Dolní Lužici, jedna vede oblastmi severně od Chotěbuze, druhá jižně od Chotěbuze. Na trasách se nacházejí lužickosrbská muzea, kostely a další památky srbské Dolní Lužice. Informační letáčky ke ztažení (převážně v německém jazyce) naleznete zde:

Serbske impresije sever

Serbske impresije jih

Další podrobnosti:

www.lausitzer-museenland.de/index.php?f_action_id=4030&f_navigation_label=Sorbische%20Impressionen