Blata


Blata/ Błota/ Spreewald vznikla v místě ledovcového praúdolí, které bylo vymleto vodami odtékajícími z čelní strany ledovců. Spréva později zanesla údolí pískem a jinými naplaveninami, ve kterých se rozlila do množství říčních ramen s malým spádem. K vyváření dalších ramen a struh pak přispěla i lidská ruka. Celkový počet ramen je asi 3 000 o celkové délce zhruba 500 km. Vzhledem k tomu, Blata se rozprostírají ve značné šířce až 16 km, není však síť říčních ramen v krajině příliš hustá. Kromě Sprévy jsou Blata napájena i malou říčkou Malksou, která pramení u Baršće a několika potoky, které stékají severním směrem z Dolnolužického hraničního valu. Blata se dělí na horní, zhruba mezi Chotěbuzí a Lubinem, a dolní, zasahující až k Lubuši a Nowowejsanskému jezeru. Rozsáhlejší a rozmanitější jsou horní Blata. Dolní Blata vynikají rozsáhlými lužními lesy a vodními plochami.

 

Blata - Lužice


Kronikář Thietmar z Mersenburgu v roce 1005 píše o pusté a divoké oblasti vyplňující západní část Dolní Lužice až ke Sprévě. Území bylo tehdy porostlé pralesem, ve kterém žili vlci, medvědi, jeleni a losi. Ovšem nejspíš již v této době došlo k prvnímu osídlení bažinaté a těžko přístupné oblasti Blat. V nejistých dobách na samém počátku 11. století, kdy se Dolní Lužicí pohybovala vojska císaře Jindřicha II., zde úkryt hledalo slovanské obyvatelstvo. O něco později zde bylo zbudováno jedno z nejvýznamnějších dolnolužických slovanských hradišť (mohlo se jednat o hradiště zmiňované Thietmarem z Mersenburgu jako Sciciani, Cziczani nebo Sciani).

Ve středověku na Blatech vznikly vsi Lědy a Lipje, později Borkowy, k tomu mnoho jednotlivých usedlostí. Lidská sídla byla zakládána na písčitých ostrovech, kupách. V 18. století pruští panovníci dosídlili Blata vojenskými vysloužilci. Založena byla ves Zakaznja u Smogorjowa, rozšířena vesnice Borkowy o části Borkowy-Kolonie a Borkowy-Kuparska.

Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, na vlhkých loukách se pásl dobytek nebo sušilo seno, polnosti byly využívány k pěstování okurek, cibule a jiné zeleniny. Před začátkem průmyslové doby mělo velký význam i tkalcovství založené na divoce rostoucím lnu. Významný byl i rybolov. K dopravě byly používány téměř výhradně loďky poháněné bidly, každá chalupa měla svůj přístav. Do některých míst (příkladem jsou i Lipje a Lědy) dlouho ani žádné jiné cesty nevedly. Loďky sloužily k přepravě osob včetně významných rodinných a společenských událostí (křty, svatby, pohřby). Pomocí loděk byly přepravovány i zemědělské plodiny, hromady sena atd. V zimním období, když ramena Sprévy zamrzla, se byly používány brusle a sáně.

Loďky byly zhotovovány z borového nebo smrkového dřeva, každá nesla značku řemeslníka, který loď vyrobil. Byly uzpůsobeny k ovládání bidlem na úzkých strouhách: bez kýlu, příď lodi širší než záď. Lodě největších rozměrů dosahovaly délky 9,5 m a šířky 1,9 m. Za předpokladu dobré údržby sloužily až 20 let.

 

Blata 60. léta 20. století

Blata 60. léta 20. století


Výjimečné přírodní podmínky daly na Blatech vzniknout velmi osobitému způsobu života místních obyvatel i osobité kultuře. Ještě na počátku 19. století byla celá oblast lužickosrbská, poté postupně docházelo k poněmčování. Ještě v první polovině 20. století měly Borkowy převahu lužickosrbského obyvatelstva. Na Blatech i v širokém okolí se nosily rázovité lužickosrbské kroje, známý je zejména kroj žen z okolí Borkow vyznačující se širokými plachetkami (lapami) kolem hlavy.

Koncem 19. století se Blata stala vyhledávaným turistickým cílem. K rozvoji turistiky značně přispěla i železnice. Tím se změnil způsob života místních obyvatel, kromě zemědělství se staly zdrojem obživy také služby turistům: ubytování, pohostinství a převážení návštěvníků na loďkách.

 

Blata - Lužice


Blata jsou velice bohatá a rozmanitá i po přírodní stránce. Mokřiny a silně podmáčená místa jsou pokryta olšovými lesy v podrostu s ostřicí a kosatci. Domov tu mají například jeřáb popelavý, vodouš kropenatý a cvrčilka říční. Na vlhkých místech, především na písečno-hlinitých usazeninách Dolních Blat, roste jasanový les, ve kterém zjara rozkvétají sasanky, orsej jarní, mokrýš střídavolistý, kalina obecná a divoká meruzalka. Na místech o něco výše položených se vyvinul dubo-habrový les, který je dnes souvisle zachovaný jen v oblasti Dolních Blat. V těchto místech hnízdí čáp černý a orel mořský. Díky mikroklimatickým podmínkám, vysoké vlhkosti vzduchu, se na nejvýše položených místech v oblasti Dolních Blat vytvořily i bučiny.

 

Blata - Lužice


Blata s okolními loukami jsou domovem čápů bílých, kteří se stali symbolem této oblasti. Každým rokem je čapími páry v Dolní Lužici osídleno přes 300 hnízd, nejvíce čápů hnízdí v obci Dešno.

 

cap

 

 

Jak vypadají Blata dnes? Podobně jako mnohé další kdysi krásné a svérázné oblasti se Blata postupně zcela přizpůsobila turistickému ruchu. Zmizelo kouzlo Blat, které spočívalo v harmonii říčních ramen, lužních lesů, mokrých luk, malých políček, skromných dřevěných vesnických chalup i chudých, ale tím vstřícnějších obyvatel.

Dnešní Blata se vyznačují množstvím moderních penzionů, které s původní architekturou nemají zhola nic společného. Také nové obytné domy nebo starší domy po přestavbě povětšinou do této krajiny příliš nezapadnou. V sezóně Blata zaplavují davy návštěvníků, především na kolech, značná část cest je asfaltových. Desítky lodí a loděk brázdí ramena Sprévy. Také automobilový provoz bývá místy velice rušný. Nechybí ani různé turistické atrakce, které nahrazují to, co bylo kdysi na Blatech krásné a osobité.

Chcete-li zažít alespoň poslední střípky kdysi jedinečných Blat, vyjeďte sem mimo sezónu a pak hledejte. Nechte na sebe zapůsobit kouzlo místa, když naleznete zachovalý vesnický dům s ovocným stromem, opuštěné rameno Sprévy prokvetlé stulíky nebo podmáčenou louku v ranní mlze.

 

Blata - Lužice
Odkazy a více

www.spreewald-info.com  stránky o Blatech (v němčině a angličtině)

 

 


Fotogalerie - Další informace - Tisk

 

 

Mapa Lužice
Kliknutím na tlačítko Detail zobrazíte velkou mapu. Ve velké mapě ikonka "i" vpravo nahoře umožní zobrazit všechny zajímavosti Lužice. Každá zajímavost má aktivní kolečko - klinutím zobrazíte podrobnosti zajímavosti. Některé výřezy velké mapy mají turistické rozlišení, stačí kliknout jeho aktivní rámeček.